Bodemanalyse

Bodemanalyse

7 oktober 2017 Uit Door Julie

IN DE GROND

De resultaten van onze bodemanalyse zijn binnen! Enkele opvallende cijfers: een lage pH  van 5,3. Gehalte organische stof is 2,9%. En verder een laag gehalte aan kalium, borium, molybdeen en zwavel, en een hoog gehalte aan aluminium en ijzer.

Hier vind je de analyse: Bodemanalyse

Zijn er wetenschappers in de zaal die hier iets interessants over kunnen vertellen?

We gaan dus ferm werken aan het organische stofgehalte van de bodem. Dan zullen automatisch alle mineralen stijgen waaraan nu een tekort blijkt te zijn. En door de grond te beluchten en ontwateren, kan het mobiele ijzergehalte ook een stukje dalen. Verdere aanpak hieromtrent moeten we nog eens bekijken. Suggesties welkom!

OP DE GROND

Een eerste blik op het veld toont ons een zandleem grond met: wilde peen, distels, zuring, paddenstoelen, regenwormen, perzikkruid, paarse dovenetel, vogelmuur, paardenbloemen, witte klaver… Perzikkruid is een indicator voor een stikstofrijke (vaak bemeste) en kalkarme grond. Vogelmuur is een indicator voor stikstofrijke (vruchtbare), vochtige, leemachtige gronden. Paardenbloemen en ridderzuringen voor dichtgeslagen gronden (door bewerking met grote machines). Zuring komt ook voor op zure gronden en helpt de bodem te ontzuren. Paarse dovenetels verschijnen eerder op vochtige plaatsen en kunnen wijzen op een goede structuur van de bodem. Met deze kanttekening dat (on)kruiden zich soms settelen op onverwachte plaatsen en zich makkelijk overal thuisvoelen. Daarom is het bestuderen van de begroeiing op een reeds bewerkt land niet altijd betrouwbaar (i.t.t. begroeiing in het wild waar er reeds een evenwicht is).